OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Rokiciny ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Organizacja szkoleń, zajęć treningowych, meczy oraz turniejów w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Rokiciny” w ramach upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Rokiciny w 2021 roku, przyznano dotacje następującym organizacjom:

  • Ludowemu Zespołowi Sportowemu „TĘCZA” Janków – 28 000,00 zł;
  • Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JUNIOR” Rokiciny – 17 000,00 zł;

 

Zarządzenie dot.  wyników otwartego konkursu ofert