– Karolina Kielich

O G Ł O S Z E N I E

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj więcej NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

PAMIĘTAJ ROZLICZ PIT W GMINIE ROKICINY!
Trwa czas składania deklaracji podatkowych PIT, z których aż 38% podatku wpływa do budżetu gminy, którą wskażesz jako miejsce zamieszkania. Nie musisz być zameldowany!
Należy tylko wpisać :
~ w części A – Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim,
ul. Mireckiego 37, 97-200 Tomaszów Maz.;
~ w części B – wskazać adres zamieszkania – Gmina Rokiciny.
To nic nie kosztuje, a może przyczynić się do rozwoju naszej Gminy!
Dzięki Państwa pomocy możemy sfinansować m.in.: budowę i remonty dróg gminnych, chodników, rozwój infrastruktury społecznej czy placówek oświatowych.
Skorzystaj z naszego programu do rozliczania PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-rokiciny/

Dobiega końca przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Chrusty – Etap III o dł. 0,827 km. W listopadzie przez firmę INSTYLE z Nowego Bedonia została położona ostatnia warstwa asfaltowa, a do 1 lutego 2021 mają zostać wykonane prace związane z położeniem przepustów i roboty wykończeniowe.

Całkowita wartość inwestycji to 915 031, 66 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 594 770,00 zł czyli 65% kosztów kwalifikowalnych. Warunkiem uzyskania przez Gminę Rokiciny tego dofinansowania było rozłożenie zadania na trzy lata 2019-2021.

Czytaj więcej RÓWNO i BEZPIECZNIE – NOWA DROGA W STARYCH CHRUSTACH

Back to top