Dobiega końca przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Chrusty – Etap III o dł. 0,827 km. W listopadzie przez firmę INSTYLE z Nowego Bedonia została położona ostatnia warstwa asfaltowa, a do 1 lutego 2021 mają zostać wykonane prace związane z położeniem przepustów i roboty wykończeniowe.

Całkowita wartość inwestycji to 915 031, 66 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 594 770,00 zł czyli 65% kosztów kwalifikowalnych. Warunkiem uzyskania przez Gminę Rokiciny tego dofinansowania było rozłożenie zadania na trzy lata 2019-2021.

Przebudowanie obydwu odcinków dróg ma duże znaczenie w obecnej sytuacji, kiedy przebudowa drogi wojewódzkiej 713 wkracza w centrum miejscowości Rokiciny-Kolonia. Droga ta łączy się z wyremontowanym już dalszym odcinkiem drogi w gminie Koluszki prowadzącym do miejscowości. Borowa i może posłużyć jako objazd do Karpina i dalej do Łodzi.

.