Ze względu na stan epidemii informujemy, że dotychczasowe dyżury psychologa oraz psychologa-terapeuty uzależnień do dnia 16.04.2021r. odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype).
PUNKT KONSULTACYJNY:
* Psycholog – 14.04. 2021r. godz. 14.30-17.30,
tel: 602 133 662 (rozmowy na koszt psychologa)

PUNKT WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ:
* Psycholog – 08.04. 2021r. godz. 16.30-18.30,
tel: 602 133 662 (rozmowy na koszt psychologa)
Sesje on-line w tych samych dniach i godzinach. Szczegóły dotyczące sesji on-line należy ustalić dzwoniąc na w/w nr tel.