– Aktualności

Herb Gminy Rokiciny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach przedstawia projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rokiciny na lata 2023-2030 zapraszając do konsultacji społecznych.

Zgłaszanie wniosków, uwag i opinii do przygotowanego projektu można dokonywać na załączonym formularzu drogą mailową (gops@rokiciny.net), pocztową lub osobiście (pokój nr 22) w terminie do dnia 08.09.2023 r.

Herb Gminy Rokiciny

Nasze święto nie miałoby tak uroczystej oprawy, gdyby nie pomoc sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy. W tym roku wsparcie otrzymaliśmy od następujących firm:

  • PBS w Tomaszowie Maz. oddział w Będkowie,
  • Firma ,,AGRO’’ Kocięba- Bogdan Kocięba,
  • Zakład Mięsny „Lipińscy” Anna Lipińska z Wilkucic,
  • Zakład Mięsny ,,Piekarscy’’ z Wilkucic,
  • „STASIAK” Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Zbigniew STASIAK z Maksymilianowa,
  • Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw ,,Motyl’’,
  • Gminne Koło Pszczelarzy w Rokicinach.

Szczególne serdeczne podziękowania składamy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi za bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 10 tyś. zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminno-Parafialnych.

Herb Gminy Rokiciny

Wyniki drugiego naboru wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Rokiciny w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wójt Gminy Rokiciny ogłasza wyniki drugiego naboru wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Rokiciny w ramach dofinansowania z rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Dotację otrzymała Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie na zadanie pn. „Remont elewacji północnej i wykonanie ekspertyz wewnątrz kościoła”.

Czytaj więcej Wyniki drugiego naboru wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Rokiciny w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Herb Gminy Rokiciny

Gmina Rokiciny ogłasza drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wniosek może złożyć właściciel zabytku położonego na terenie Gminy Rokiciny.

Wniosek o udzielenie dofinansowania można składać w trzech kategoriach wartości dofinansowania:
•    do 150 000,00 zł,
•    do 500 000,00 zł,
•    do 3 500 000,00 zł.

Czytaj więcej Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Back to top