– Aktualności

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:
2023-02-15 08:00 – 16:00

Nowe Chrusty

2023-02-21 08:00 – 14:00          

Łaznowska Wola ul. Rokicińska

Rokiciny-Kolonia ul. Łódzka 18, 69

2023-02-22 08:00 – 15:00

Albertów

Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji  na

zadanie pn. : „Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach”

Ogólna wartość zadania: 18.723.618,85 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki: 4.080.481,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 1.748.776,00 zł

Czytaj więcej INFORMACJA O DOFINANSOWANIU BUDOWY HALI SPORTOWEJ

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Czytaj więcej Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)
Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Czytaj więcej Modernizacja gospodarstw rolnych

Back to top