– Aktualności

Informujemy, iż projekt lokalny pn. „Doposażenie pomieszczenia gospodarczego w budynku  KGW w Łaznowie”, zgłoszony przez sołectwo Łaznów został zrealizowany. Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 12 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego zakupiono nowe, zamykane szafy ze stali nierdzewnej do pomieszczenia gospodarczego Koła Gospodyń Wiejskich przy kuchni w budynku położonym w  Łaznowie.

Grupa mieszkańców sołectwa oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich po zakończeniu inwestycji wykonały prace porządkowe polegające na uprzątnięciu pomieszczenia, tak aby służyło  do dalszego użytkowania. Ponadto panie umyły zastawę,  naczynia oraz ustawiły je na nowych regałach.

Czytaj więcej Pomieszczenie gospodarcze Koła Gospodyń Wiejskich w ŁAZNOWIE z nowym wyposażeniem

Herb Gminy Rokiciny

W ramach zadania przewidziany jest: demontaż, odbiór, transport  i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych o masie – 91,168 Mg  z 22 posesji oraz odbiór i transport wyrobów zawierających azbest o masie – 170,393 Mg z 37  posesji znajdujących się na terenie Gminy Rokiciny

Szacunkowa całkowita wartość zadania – 145 053,75 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 127 416,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.wfosigw.lodz.pl

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta w Rokicinach odbyło się uroczyste Wojewódzkie Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 połączone z oficjalnym oddaniem do użytku nowo wybudowanej Hali Sportowej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście, a wśród nich Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej – pan Mateusz Morawiecki, Marszałek Senior – Antoni Macierewicz, Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Rafał Ambroziak, Wojewoda Łódzki – Karol Młynarczyk, Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer, a także wielu parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, oświaty i duchowieństwa.

Czytaj więcej Wojewódzkie Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Back to top