– Aktualności

Gmina Rokiciny, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM KZM Reymontowski w celu zwiększenia ilości dostępnych lokali mieszkalnych na terenie gminy. Głównym założeniem tej inicjatywy jest zachęcenie osób do zamieszkania na terenie naszej gminy, zarówno młode małżeństwa, które nie dysponują tytułem do własnego lokalu, zamieszkujące naszą gminę, jak i osoby spoza terenu naszej gminy, które chciałyby u nas zamieszkać. Prosimy o wypełnienie ankiety, abyśmy mogli poznać potrzeby co do wielkości i standardów planowanych do wybudowania mieszkań.

https://www.webankieta.pl/ankieta/1119665/spoleczna-inicjatywa-mieszkaniowa-rokiciny.html

 

Herb Gminy Rokiciny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzania do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m.in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Czytaj więcej Informacja dotycząca obrotu sadzeniakami ziemniaka

Back to top