– Aktualności

Informujemy, iż Gmina Rokiciny zrealizowała zadanie pn. ,,Doposażenie boiska trawiastego w Rokicinach w zestaw sprzętu do pielęgnacji boiska trawiastego połączonego z poprawą jego infrastruktury” w ramach programu ,,Infrastruktura sportowa Plus”. Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 190 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego zakupiono sprzęt do pielęgnacji boiska trawiastego tj. ciągnik, opryskiwacz, kosiarkę z nożami do wertykulacji oraz pług do odśnieżania.

Czytaj więcej Doposażenie boiska trawiastego w Rokicinach

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń do nowego programu „Infrastruktura sołecka na plus”.

W ramach programu do podziału jest 8 mln zł . Sołectwa mogą starać się o dofinansowanie do kwoty 100 tys. zł.

Program zakłada realizację zadań innowacyjnych i unikatowych nie tylko w skali sołectwa, ale i całej gminy. W ramach naboru wniosków „Infrastruktura sołecka na plus” można realizować inwestycje, które poprzez wykorzystanie kreatywnych pomysłów, zastosowanie nowych rozwiązań lub nowoczesnych technologii, wprowadzą nową jakość i podniosą poziom życia mieszkańców województwa łódzkiego i zintegrują środowisko wiejskie.

Czytaj więcej Infrastruktura sołecka na plus

Herb Gminy Rokiciny

Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na zadanie pn.: „Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola”.

Ogólna wartość zadania: 8.656.240,62 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki: 2.180.931,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 934.684,00 zł

Czytaj więcej Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

Herb Gminy Rokiciny

W nadchodzącym sezonie zimowym za utrzymanie dróg gminnych odpowiadać będzie firma wyłoniona w przetargu – TOM-TRANS, EWELINA SZULC.
Jednocześnie przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych, m.in.: sklepy czy magazyny, o obowiązku usuwania śniegu z dachów, powstających sopli oraz odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zalegający śnieg na dachach oraz powstające sople zagrażają życiu i zdrowiu przechodniów. Grube warstwy śniegu na dachach mogą także doprowadzić do katastrof budowlanych.

Czytaj więcej Akcja zima

Back to top