– Aktualności

W związku z prowadzonymi na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim pracami wykonywanymi w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujących m.in. obręb geodezyjny Łaznów oraz ustaleniem w wyniku tych prac granic pasa drogowego drogi gminnej biegnącej od młyna w kierunku przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 713, oznaczonej numerem ewid. działki 159/2 obręb Łaznów (tzw. Jankowianka), wynoszącego szerokość 8,00 m,   prosimy właścicieli gruntów przyległych do tej drogi gminnej o nieużytkowanie zajętych do tej pory części niniejszej drogi.

Czytaj więcej APEL DO WŁAŚCICIELI GRUNTÓW

Ze względu na stan epidemii informujemy, że dotychczasowe dyżury psychologa oraz psychologa-terapeuty uzależnień do dnia 16.04.2021r. odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype).
PUNKT KONSULTACYJNY:
* Psycholog – 14.04. 2021r. godz. 14.30-17.30,
tel: 602 133 662 (rozmowy na koszt psychologa)

Czytaj więcej BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Czytaj więcej Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Czytaj więcej Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Mapa

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. informuje, że dnia 08.04.2021 r. wprowadza zmianę organizacji ruchu na Drodze Wojewódzkiej 713 w miejscowości Rokiciny Kolonia na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Reymonta. Zmian organizacji ruchu będzie polegała na tym, że ruch w kierunku miejscowości Ujazd będzie jedno kierunkowy, a w kierunku Łodzi ruch zostanie poprowadzony objazdem przez Koluszki oraz Brzeziny.

Czytaj więcej Zmianę organizacji ruchu na Drodze Wojewódzkiej 713

Back to top