Plakat wabinarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Innowacyjne kształcenie zawodowe w województwie łódzkim”, które odbędzie się w środę 23 czerwca 2021 r. w godz. 10:00 – 11:15.

Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie z udziałem przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Celem webinarium jest prezentacja dokumentacji konkursowej ogłoszonego naboru dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Program webinarium

 • Wprowadzenie do webinarium.
 • Omówienie zakresu wsparcia w ramach Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.
  1. Podstawowe informacje o konkursie:
  – kto może otrzymać dofinansowanie,
  – dla kogo przewidziane jest wsparcie,
  – rodzaje projektów,
  – jakie rezultaty należy osiągnąć,
  – na co można przeznaczyć środki.
  2. Jak poprawnie złożyć wniosek?
  3. Zasady oceny projektu:
  – karta oceny formalno – merytorycznej,
  – pozytywna ocena, co dalej.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Pytania i odpowiedzi. Panel z udziałem przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4876-webinarium-pn-innowacyjne-ksztalcenie-zawodowe-w-wojewodztwie-lodzkim klikając Weź udział”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką, w szczególności przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy).