– Aktualności

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej 150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

W imieniu Poczty Polskiej S.A. przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej (skrzynki na listy) oraz posiadania na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.  Nieprzestrzeganie powyższego obowiązku stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny.

Powyższe obowiązki reguluje art. 40 ustawy z dn. 23.11.2012 Prawo Pocztowe (Dz.U.2017.0.1481) oraz art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2017.0.2101).

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkich do włączania się do akcji #mojaflaga. Już 2 maja, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy upodobań może przyłączyć się do wyjątkowej akcji społecznej i wywiesić flagę. Później wystarczy opublikować zdjęcie w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga.

Czytaj więcej DZIEŃ FLAGI RP 2022 – WYWIEŚ FLAGĘ!

Od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie na „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Można otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie przez kolejnych pięć lat. Wsparcie pochodzi z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

Program „Równać Szanse” ogłasza nabór wniosków w Konkursie Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych działających w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

Czytaj więcej Równać szanse

Do 31 maja 2022 r., czyli o ponad miesiąc dłużej, ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Pierwotnie obowiązywał termin naboru od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. Teraz, by ubiegać się o wsparcie finansowanego z PROW na lata 2014-2020 na założenie własnego pozarolniczego biznesu na wsi, będzie czas do końca maja. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Czytaj więcej Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Back to top