Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

• podniesienia wysokości progów dochodowych,
• wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać,
• możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
• ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
• obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku przy termomodernizacji budynku,

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.
• W Części 1) Programu – do 135 000 zł,
• W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
• W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków
o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku
o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
Inne ważne zmiany w programie to:
– wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
-kwalifikowanie kotłów na biomasę (bez podwyższonego standardu) pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakup (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30.06.2023 r.;
-umożliwienie udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku;
-zamontowane w budynku/lokalu mieszkalnym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu;
-wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany;
-uwolnienie kolejności działań inwestycyjnych – nie ma obowiązku rozliczania w pierwszym wniosku o płatność źródła ciepła(jeżeli jest w zakresie wniosku).

Jednocześnie przypominamy, że  w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Gminy – pokój nr 4 działa punkt informacyjno-konsultacyjny. Utworzony punkt zajmuje się przyjmowaniem, doradztwem, konsultowaniem oraz pomocą w wypełnianiu wniosków dla mieszkańców naszej Gminy.
Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w poniedziałki i czwartki.
Ze względu na duże zainteresowanie programem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 44 719 50 10 wew.75 bądź mailowo: ug@rokiciny.net.
Uwaga! Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.