W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta w Rokicinach odbyło się uroczyste Wojewódzkie Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 połączone z oficjalnym oddaniem do użytku nowo wybudowanej Hali Sportowej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście, a wśród nich Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej – pan Mateusz Morawiecki, Marszałek Senior – Antoni Macierewicz, Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Rafał Ambroziak, Wojewoda Łódzki – Karol Młynarczyk, Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer, a także wielu parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, oświaty i duchowieństwa.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą celebrowaną przez Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi – ks. dr Sławomira Sosnowskiego w Kościele Świętej Rodziny w Rokicinach. Następnie uroczystości przeniosły się na nowopowstałą halę sportową, gdzie po przywitaniu gości głos zabrał premier – Mateusz Morawiecki, który skierował słowa do uczniów, nauczycieli, jak i lokalnych władz. Wójt Gminy Rokiciny – Jerzy Rebzda podziękował wszystkim przybyłym i wręczył pamiątki z uroczystości powstania hali sportowej w Rokicinach. Kolejno odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Rokicinach.

Przedstawiciele samorządu oraz uczniów dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, a Dyrektor Szkoły – pani Małgorzata Solarek oficjalnie uznała nowy rok szkolny za rozpoczęty.

Warto zauważyć, że uroczystość zwieńczyła blisko trzyletnie starania Gminy Rokiciny o powstanie hali sportowej. Było to możliwe dzięki środkom pochodzącym z rządowego funduszu Polski Ład w wysokości 12 240 000 zł. Z kolei całkowita wartość zadania zamknęła się w kwocie ponad 19 000 000 zł, co czyni je największym przedsięwzięciem w dziedzinie infrastruktury sportowej w całej historii Gminy Rokiciny.