W dniu 05 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Rokicinach odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju wzięło udział 21 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rokicinach i ze Szkoły Podstawowej w Łaznowie, w tym 9 dzieci z klas 1-4 i 12 młodzieży z klas 5-8. Konkurs przeprowadzili funkcjonariusze z państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim: mł. bryg. Bogdan Rogulski, mł. kpt. Hubert Rogala oraz dh Tomsz Wachowiec – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP z Gminy Rokiciny. W uroczystości wzięła także udział Bożena Bykowska – Sekretarz Gminy Rokiciny oraz Ewa Szulc – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rokicinach.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

W kategorii klasy I-IV

  1. Krystian Benec
  2. Ksawery Rakowski
  3. Iga Kruk

W kategorii klasy V-VIII

  1. Aleksandra Czajkowska
  2. Adam Brdoń
  3. Dominik Darnikowski
  4. Damian Zając

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Brzeziny z siedzibą w Kaletniku oraz przez Wójta Gminy Rokiciny. Laureaci I miejsc wezmą udział w eliminacjach powiatowych.