Uprzejmie zapraszamy mieszkańców Gminy Rokiciny na spotkanie konsultacyjne związane z tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru działania Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER”. Stowarzyszenie LGD-STER” działa od 18 lat na terenie czterech gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny, jesteśmy organizacją pozarządową wydatkującą środki unijne. Lokalne Grupy Działania powstały po to, aby wspólnie z mieszkańcami, w naszym przypadku, z czterech gmin tworzyć dokument planistyczny (LSR) na podstawie którego wydatkowane są środki unijne.

W celu utworzenia kolejnej Lokalnej Strategii potrzebny jest nam Państwa głos, jakiego rodzaju inwestycje z zakresu budowa/rozbudowa/modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej takie jak świetlice wiejskie, place zabaw, sceny i muszle koncertowe, mała infrastruktura wiejsko-parkowa z zagospodarowaniem terenu, ścieżka rowerowa, obiekty rekreacyjne są dla Państwa ważne i niezbędne, aby polepszyć komfort zamieszkania w Gminie Rokiciny.
Biorąc udział w konsultacjach społecznych będziecie Państwo mogli również zdecydować, jakiego rodzaju działalność gospodarcza powinna powstać lub rozwijać się w Gminie Rokiciny. Serdecznie zapraszamy na konsultacje, ponieważ Państwa głos pozwoli wskazać, jakie rodzaju inwestycje i działalności gospodarcze są ważne dla mieszkańców Gminy Rokiciny.