W dniu 12 listopada odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy i lokalnych aktywistek pod hasłem „Między nami kobietami”. Celem wydarzenia było wzmacnianie regionalnej tożsamości i więzi pomiędzy KGW  poprzez wymianę doświadczeń związanych z działalnością  w lokalnej społeczności.
Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Ewa Wendrowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dziękujemy serdecznie za przybycie.
Partnerami wydarzenia są: Marszałek Województwa Łódzkiego, Wójt Gminy Rokiciny i Gminy Ośrodek Kultury w Rokicinach.