Celem konkursu jest wyłonienia Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego.

Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.

Organizator nagrodzi nagrodami rzeczowymi do 21 najlepszych sołtysów

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 lipca 2022 r. Więcej informacji na stronie https://elodzkie.pl/ankiety/konkurs-soltys-na-plus-wojewodztwa-lodzkiego-2022