Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”.

Zgłoszenia do naboru, tak jak w roku ubiegłym, dokonują Sołtysi naszych sołectw. Zgłaszane projekty, powinny dotyczyć zadań własnych gminy. Czas realizacji od 1 lipca 2022 roku do 30 listopada 2022 roku.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000 zł.

Wypełnione i podpisane przez Sołtysa zgłoszenie, należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź, w terminie do 31 marca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego.

Więcej informacji pod adresem: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2022