Program „Równać Szanse” ogłasza nabór wniosków w Konkursie Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych działających w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

Naszym celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych młodych ludzi, które pozwolą im odnosić sukcesy. W projektach biorą udział młodzi ludzie w wieku 13-19 lat pracując pod okiem koordynatora zgłaszającego daną inicjatywę.

Termin składania wniosków upływa 25 maja 2022.
Szczegóły konkursu: https://s.rownacszanse.pl/malegranty