Nowe drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej w Łaznowskiej Woli I przy ul. Północnej 1

Informujemy, iż zgodnie z zawartymi umowami z dnia 19 lipca 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Rokiciny w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych, dwa kolejne dotowane sołectwa zakończyły ich realizację.

Jednym z nich jest sołectwo Łaznowskiej Woli I, które  zrealizowało zadanie pn.: „Zakup i montaż drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Łaznowskiej Woli I”. W ramach przyznanej dotacji w kwocie
12 000,00 zł zostały  zakupione i zamontowane dwie pary drzwi wejściowych zewnętrznych. W prace wykończeniowe włączyli się mieszkańcy sołectwa, sołtys oraz rada sołecka. Na zakończenie realizacji projektu, mieszkanki wspólnie przygotowały poczęstunek dla zaangażowanych w pracę. Budynek świetlicy dzięki wykonanym pracom nabrał nowego wyglądu i będzie służył  mieszkańcom.

 

Drugim sołectwem, który wykonał zadanie pn. „Zakup zmywarki gastronomicznej wraz z montażem dla świetlicy wiejskiej położonej w Rokicinach 65” jest sołectwo Rokiciny, które również otrzymało dofinansowanie  w wysokości 12 000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej zakupiono nową gastronomiczną zmywarkę. Zakupiony sprzęt znacznie ułatwi prace przy organizowaniu imprez w świetlicy i wpłynie na szybkość usług,  oszczędność czasu i energii. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  po zakończeniu inwestycji wykonały prace porządkowe i przygotowały sprzęt do użytkowania.

Oba projekty zostały sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego