Szanowni Państwo, informuję, iż 13 października 2022 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. z 2022r., poz. 2117).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:
gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej;
wysokość pomocy udzielonej przez powiatowe biura ARiMR będzie wynosiła do:

  • 10 000 zł, w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji rolnej;
  • 5 000 zł w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 % i nie mniej niż 1% średniej produkcji rolnej;
    termin składania wniosków o udzielenie pomocy do ARiMR określono do 15 listopada 2022r.

Informujemy o wydłużeniu do 31 października 2022 r. terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. oraz o terminie składania wniosków do ARiMR o udzielenie pomocy. Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą należy składać za pomocą publicznej aplikacji, która wraz z instrukcją postępowania, dostępna jest między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa (przejście do zewnętrznego serwisu i otwarcie nowej zakładki) oraz https://aplikacje.gov.pl/app/susza (przejście do zewnętrznego serwisu i otwarcie nowej zakładki).

Do wniosku o udzielenie pomocy składanego do ARiMR należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego lub w przypadku suszy, wydruk protokołu oszacowania szkód lub wydruk kalkulacji oszacowania szkód z ww. aplikacji publicznej.