Każdy właściciel domu lub zarządca budynku od 1 lipca 2021 r. musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zawierającej informację o tym, czym ogrzewane są budynki.

Dotyczy to źródeł ciepła nieprzekraczających jednego megawata.

Termin składania deklaracji dla już istniejących budynków to 12 miesięcy, w przypadku nowych budynków oddanych do użytku po 1 lipca 2021 roku, w którym uruchomione zostało źródło ciepła/spalania paliw, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Do CEEB należy zgłosić tradycyjne piece węglowe, kotły gazowe, kotły na paliwa stałe
a także nowoczesne instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła oraz przestarzałe np. kominki czy tzw. „kozy”.

Deklaracje będzie można składać w dwojaki sposób:

– elektronicznie na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Tam też znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat obowiązku złożenia deklaracji

– lub formie papierowej w Urzędzie Gminy w Rokicinach ( wejście C- Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego- pokój nr 27 lub wypełnione już w Biurze Obsługi Klienta)

 

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022 23 marca 2022 13:13 260 KB 245
pdf deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022 23 marca 2022 13:13 289 KB 221
png Ulotka CEEB 23 marca 2022 13:17 55 KB 265