Gmina Rokiciny informuje, że przystąpiła do programu „Samorządowy Pakiet Węglowy”, umożliwiający mieszkańcom naszej gminy, zakup węgla w preferencyjnej cenie.

Do programu przystąpić mogą mieszkańcy Gminy Rokiciny, spełniający następujące warunki:

 1. Otrzymali dodatek węglowy lub są uprawnieni do otrzymania takiego dodatku
 2. Złożyli deklaracje o źródle ciepła budynku do CEEB do dnia 11.08.2022 r. lub po tej dacie,
  w przypadku uruchomienia nowego źródła ogrzewania
 3. Nie kupili węgla po preferencyjnej cenie za pośrednictwem Polskiej Grupy Górniczej

Osoby, chętne na zakup węgla, spełniające powyższe kryteria, muszą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Rokicinach – osobiście, wejście C, pok. nr 27 lub drogą elektroniczną (dokument podpisany podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Wnioski można składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2023 r.

Mieszkańcy mają możliwość zakupu węgla w dwóch transzach – do 31.12.2022 r. i w okresie od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. W każdym z okresów można zakupić maksymalnie 1,5 tony węgla czyli łącznie 3 tony opału.

Weryfikacja złożonych wniosków opierać się będzie o wypłacony dodatek węglowy, złożoną deklarację CEEB oraz rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.

Jak wygląda procedura?

 1. Składasz wniosek w Urzędzie Gminy w Rokicinach (tradycyjnie lub on-line)
 2. Czekasz na kontakt telefoniczny lub e-mailowy z urzędnikiem
 3. Otrzymujesz informację o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku otrzymujesz numer konta do wpłaty
  i dokonujesz wyboru składu węglowego.
 5. Po dokonaniu wpłaty na podane konto, kontaktujesz się ze składem węglowym, który już ma informację, że przysługuje ci zakup preferencyjnego węgla.
 6. Umawiasz termin odbioru osobistego lub transportu.

Za co odpowiada gmina?

 1. Gmina podpisuje umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwa stałe
 2. Gmina odpowiada za przyjęcie i rzetelną weryfikację Twojego wniosku.
 3. Gmina podpisuje umowy ze składami węglowymi.
 4. Gmina przekazuje listy zakwalifikowanych osób składom węglowym.
 5. Ustawa gwarantuje ci cenę węgla niższą niż 2000 zł brutto za tonę.

Za co nie odpowiada gmina?

 1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość opału, ani rodzaj asortymentu.
 2. Gmina nie odpowiada za koszty transportu węgla ze składu węglowego do gospodarstwa domowego.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc WNIOSEK NA ZAKUP PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 3 listopada 2022 08:23 730 KB 438
pdf WNIOSEK NA ZAKUP PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 3 listopada 2022 08:23 677 KB 413

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc WNIOSEK NA ZAKUP PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 3 listopada 2022 08:23 730 KB 438
pdf WNIOSEK NA ZAKUP PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 3 listopada 2022 08:23 677 KB 413