Szanowni Państwo,
w związku z intensywnymi zjawiskami atmosferycznymi w dniach 17-18 lutego 2022 r. informujemy, że można ubiegać się o pomoc finansową w związku z poniesionymi stratami. Jeśli na skutek niesprzyjającej pogody doszło do uszkodzeń i zniszczeń Państwa budynków mieszkalnych i inwentarzowych należy zgłosić szkodę jak najszybciej ( jednak nie później niż do 24.02.2022r.) do Urzędu Gminy w Rokicinach – wejście B, pokój 23, tel. 44 719 59 56.