Informujemy, iż projekt lokalny pn. „Doposażenie pomieszczenia gospodarczego w budynku  KGW w Łaznowie”, zgłoszony przez sołectwo Łaznów został zrealizowany. Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 12 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego zakupiono nowe, zamykane szafy ze stali nierdzewnej do pomieszczenia gospodarczego Koła Gospodyń Wiejskich przy kuchni w budynku położonym w  Łaznowie.

Grupa mieszkańców sołectwa oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich po zakończeniu inwestycji wykonały prace porządkowe polegające na uprzątnięciu pomieszczenia, tak aby służyło  do dalszego użytkowania. Ponadto panie umyły zastawę,  naczynia oraz ustawiły je na nowych regałach.

Dzięki realizacji projektu dofinansowanego przez   Samorząd Województw Łódzkiego wyremontowane pomieszczenie stało się bardziej funkcjonalne i atrakcyjne. Będzie teraz lepiej służyć społeczności lokalnej, poprawiając jakość życia na obszarze wiejskim i tworząc warunki sprzyjające aktywności społecznej mieszkańców.