Nasze święto nie miałoby tak uroczystej oprawy, gdyby nie pomoc sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy. W tym roku wsparcie otrzymaliśmy od następujących firm:

  • PBS w Tomaszowie Maz. oddział w Będkowie,
  • Firma ,,AGRO’’ Kocięba- Bogdan Kocięba,
  • Zakład Mięsny „Lipińscy” Anna Lipińska z Wilkucic,
  • Zakład Mięsny ,,Piekarscy’’ z Wilkucic,
  • „STASIAK” Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Zbigniew STASIAK z Maksymilianowa,
  • Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw ,,Motyl’’,
  • Gminne Koło Pszczelarzy w Rokicinach.

Szczególne serdeczne podziękowania składamy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi za bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 10 tyś. zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminno-Parafialnych.