W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana umowa na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 116319E Michałów-Kolonia Łaznów – II Etap” o długości 0,465 km. Ogólna wartość prac II etapu wyniosła 476 238,25 zł, a kwota dofinansowania z środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych to 134 030,00 zł.