W listopadzie br. zrealizowano kolejny projekt lokalny pn.Ogrodzenie działki w sołectwie Kolonia Łaznów”, w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12 000 zł oraz środków własnych gminny w kwocie 20 988,60 zł dokonano wymiany starego prowizorycznego ogrodzenia na nowe i bezpieczne oraz przeprowadzono uporządkowanie zaniedbanej gminnej działki.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji w przyszłości działka ta może posłużyć mieszkańcom sołectwa Kolonii Łaznów do celów sportowych i wspólnych spotkań tj. piknik rodzinny. Realizacja tego projektu przyczyni się do zintegrowania mieszkańców, jak również wpłynie pozytywnie na wizerunek sołectwa.

Na zakończenie inwestycji mieszkańcy sołectwa wraz z Radą Sołecka wykonali prace porządkowe na terenie ogrodzonej działki.