Instytut Spraw Obywatelskich prowadzi rekrutację do projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferowane jest finansowe i szkoleniowe wsparcie:

  • bezzwrotna jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 23 050 zł
  • wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy: 2 600 zł/miesiąc na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności m.in. ZUS (łącznie 15 600 zł)

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze (szkolenia z zakresu prawa, szkolenia z zakresu księgowości, szkolenia z podstaw marketingu i negocjacji, obsługi klienta, warsztaty z tworzenia biznesplanu, indywidualne zajęcia z doradcą)
  • stypendium szkoleniowe dla uczestników szkoleń, a także zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie i ewentualne zakwaterowanie, zaświadczenie o odbyciu szkoleń.

Projekt skierowany jest do osób do 29 roku życia (nie ukończone 30 lat na dzień złożenia wniosku) zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, które są:

  • osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy,
  • które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu skutków gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa.

Więcej informacji można znaleźć:

https://centrumklucz.pl/dotacje/na-wlasna-firme/

Pojawia się już ostatnia szansa, aby zgłosić się do projektu. Nabór potrwa w dniach 06.06.2022 – 23.06.2022

Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” –  finansowe wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej. To już ostatnia szansa.