O G Ł O S Z E N I E

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Formularz zgłoszeniowy 4 marca 2022 19:23 370 KB 162
rtf FROMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTWICIELI DK KOMISJI KONKURSOWEJ W 2022 ROKU 4 marca 2022 19:23 87 KB 173
pdf Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych 4 marca 2022 19:23 734 KB 161
pdf Nabór Do Komisji Konkursowej W Otwartym 2 (2) 4 marca 2022 19:23 213 KB 168
pdf Nabór Do Komisji Konkursowej W Otwartym Konkursie Ofert 4 marca 2022 19:24 418 KB 165