Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rokiciny,

Gmina Rokiciny w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” poszukuje chętnych mieszkańców naszej Gminy do udziału w 2 części zadania polegającego na dostawie i montażu kotłów na biomasę (pellet) z terminem realizacji w 2023 roku. Wszyscy chętni zostaną wpisani na listę rezerwową i będą brani pod uwagę w przypadku rezygnacji osób aktualnie biorących udział w tym projekcie.

Szczegółowych informacji udziela:

Referat Inwestycji

Zamówień Publicznych

i Gospodarki Komunalnej

tel. 44 719 50 10 wew. 75 lub 52