Prace związane z „Przebudową drogi gminnej nr 116319E Michałów-Kolonia Łaznów – II Etap” o długości 0,465 km, których wykonawcą była  firma Instyle z Nowego Bedonia dobiegły końca. Trwa odbiór robót. Ogólna wartość prac II etapu wyniosła 476 238,25 zł. Na realizację powyższej inwestycji Gminie przyznano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 134 030,00 zł.