W imieniu Poczty Polskiej S.A. przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej (skrzynki na listy) oraz posiadania na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.  Nieprzestrzeganie powyższego obowiązku stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny.

Powyższe obowiązki reguluje art. 40 ustawy z dn. 23.11.2012 Prawo Pocztowe (Dz.U.2017.0.1481) oraz art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2017.0.2101).