Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem czasopisma Nowiny Gminy Rokiciny. Pismo dostępne jest pod adresem: https://rokiciny.net/nasza-gmina/gazeta-samorzadowa-nowiny/

Bezpłatną, papierową wersję czasopisma można nabyć w siedzibie Urzędu Gminy w Rokicinach oraz z Gminnej Bibliotece Publicznej w Rokicinach.