Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Dwumiesięcznika kulturalno-samorządowego Nowiny Gminy Rokiciny, w którym prezentujemy bieżące wydarzenia z naszej Małej Ojczyzny.

Pismo znajduje się pod adresem: https://rokiciny.net/nasza-gmina/gazeta-samorzadowa-nowiny/

Bezpłatna wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Gminnej Bibliotece w Rokicinach-Kolonii.