Realizacja projektu pn. „Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla świetlicy wiejskiej położonej w Rokicinach 65” dobiegła końca. Dzięki dotacji w kwocie 12 000,00 zł pozyskanej
z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego dla
Sołectwa Rokiciny  udało się zakupić kuchnie gazową 5 palnikową z piekarnikiem elektrycznym.

Dzięki inicjatywie pani sołtys i Rady sołeckiej świetlica wiejska w Rokicinach zyskała profesjonalny i nowoczesny sprzęt do gotowania i pieczenia, który będzie służył zarówno paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, jak i mieszkańcom wsi. Panie z KGW często organizują różne pokazy kulinarne czy imprezy. Mieszkańcy Rokicin, a także sąsiednich sołectw często również korzystają z kuchni, w związku z powyższym zakup nowoczesnej kuchni w istotny sposób wpłynie na jakość i bezpieczeństwo przygotowywanych potraw.

Grupa mieszkańców sołectwa oraz członkinie KGW po dostarczeniu kuchni gazowej wykonały prace porządkowe i ustawiły kuchnię gazową, a także przygotowały sprzęt do użytku. Na zakończenie realizacji zadania odbyło się uroczyste zakończenie projektu, podczas którego Panie z KGW przy użyciu nowego sprzętu przygotowały poczęstunek i pyszne ciasta dla biorących udział ww. pracach.