Gmina Rokiciny przystępuje do realizacji kolejnej inwestycji – modernizacji istniejącego miejsca rekreacji przy obiekcie Orlik w Rokicinach-Kolonii przy ul. Parkowej 8. Z uwagi na fakt, że istniejąca infrastruktura uległa zużyciu, planowany jest zakup i montaż nowych obiektów małej architektury: urządzenia wielofunkcyjnego, trampoliny ziemnej, zjazdu linowego. Zadanie obejmuje również demontaż i montaż urządzeń: huśtawki wagowej, bujaków, huśtawki wahadłowej i urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonana zostanie również bezpieczna nawierzchnia piaskowa.

Na ten cel Gmina Rokiciny pozyskała środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 81.811,00 zł, a całkowita wartość inwestycji wyniesie 138 604,56 zł. Wykonawcą zadania będzie firma „Prometeusz” z Pabianic. Termin realizacji zadania ma nastąpić do końca listopada 2022 roku.