Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń do nowego programu „Infrastruktura sołecka na plus”.

W ramach programu do podziału jest 8 mln zł . Sołectwa mogą starać się o dofinansowanie do kwoty 100 tys. zł.

Program zakłada realizację zadań innowacyjnych i unikatowych nie tylko w skali sołectwa, ale i całej gminy. W ramach naboru wniosków „Infrastruktura sołecka na plus” można realizować inwestycje, które poprzez wykorzystanie kreatywnych pomysłów, zastosowanie nowych rozwiązań lub nowoczesnych technologii, wprowadzą nową jakość i podniosą poziom życia mieszkańców województwa łódzkiego i zintegrują środowisko wiejskie.

Wypełnione i podpisane przez Sołtysa zgłoszenie, należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź, w terminie do 20 grudnia 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego.

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/infrastruktura-solecka-na-plus-2024

Ponadto zachęcamy do obserwowania strony internetowej Samorządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl/rolnictwo

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc 1_Zgłoszenie_sołectwa_-_Infrastruktura_sołecka_na_plus_2024 1 grudnia 2023 11:48 28 KB 79