Realizacja inwestycji w ramach dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego „Infrastruktura sołecka na plus”

Sołectwo Rokiciny-Kolonia otrzymało dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej, zgodnie z umową z Województwem Łódzkim z dnia 21 lipca 2023 r.  zrealizowany został projekt pn. „Przystanek kulinarno – rekreacyjny w Rokicinach – Kolonii”.

Głównym celem projektu była budowa pieca chlebowego i murowanego grilla z wędzarnią, żeliwną płytą do gotowania wraz z zadaszonym miejscem do degustacji potraw pod altaną. Inwestycja została zrealizowana na działce za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach – Kolonii przy ulicy Sienkiewicza 1.

Dzięki zrealizowanemu zadaniu park oraz miejsce przy Gminnym Ośrodku Kultury zyskały na  atrakcyjności . Wierzymy, że nowy obiekt będzie służył mieszkańcom naszej gminy oraz zachęci ich  do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Zrealizowana inwestycja umożliwi zorganizowanie spotkań, imprez, konkursów czy warsztatów kulinarnych. Piec chlebowy i wędzarnia zachęci  do wspólnego biesiadowania przy  tradycyjnie sporządzonych  potrawach. Nowe miejsce na mapie Rokicin będzie sprzyjać integracji wszystkich uczestników i zwiększy aktywności lokalną.

Całkowita wartość projektu: 138 313,48 zł brutto.

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego: 100 000,00 zł.

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne uroczyste otwarcie zrealizowanej inwestycji pn. „Przystanek kulinarno  – rekreacyjny w Rokicinach – Kolonii” odbędzie się 23.03.2024 r. przy budynku GOK-u w Rokicinach – Kolonii.