Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie prosimy, aby wszystkie rodziny, które udzieliły pomocy osobom przybywającym z Ukrainy w formie udostępnienia lokalu po 24.02.2022 r., niezwłocznie poinformowały o tym Urząd Gminy w Rokicinach, celem zarejestrowania tych osób.

Dane potrzebne do rejestracji:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • płeć,
  • numer telefonu,
  • data oraz miejsce przekroczenia granicy – potwierdzone dokumentami;
  • numer dowodu osobistego lub paszportu,
  • aktualne miejsce pobytu.

Powyższe dane należy przekazać osobiście w Urzędzie Gminy w Rokicinach w godzinach pracy urzędu – wejście B, pokój 20.