Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą  LVIII/654/23 z dnia 27 czerwca 2023 r. udzielił Gminie Rokiciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

Sołectwo Rokiciny-Kolonia otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej, zgodnie z umową z Województwem Łódzkim z dnia 21 lipca 2023 zrealizowany zostanie projekt pn. „Przystanek kulinarno-rekreacyjny”. Głównym celem projektu jest budowa murowanego grilla z wędzarnią, żeliwną płytą do gotowania wraz z zadaszonym miejscem do degustacji pod altaną. Inwestycja zostanie zrealizowana na działce za budynkiem Gminnego Ośrodka kultury w Rokicinach – Kolonii przy ulicy Sienkiewicza 1.

Zaplanowany projekt będzie realizowany do końca grudnia 2023r.