Informujemy, że od 1 grudnia 2022 r. wdrożony został System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), który jest dostępny pod adresem www.internet.gov.pl. Jest to bezpłatna, publiczna baza danych informująca o dostępności sieci w każdej polskiej gminie. Dzięki tej platformie każdy może sprawdzić dostęp do szybkiego Internetu stacjonarnego w wybranej lokalizacji. System zapewnia możliwość zgłaszania pustostanów oraz potrzeby podłączenia usług internetowych w posiadanym budynku lub lokalu. Oznacza to, że przedsiębiorcy dostaną realne informacje o tym gdzie istnieje popyt na ich usługi. Jest to szczególnie ważne w zakresie planowania inwestycji, żeby swoje wysiłki kierować tam, gdzie znajdą odbiorcę.

Zgłoszenie przez Państwa zapotrzebowania dostępu do Internetu lub pustostanów umożliwi prawidłowe zaplanowanie interwencji publicznych na projekty budowy sieci szerokopasmowych dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu będzie wiadomo, w jakich budynkach znajdują się lub nie znajdują się potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu do Internetu i w związku z tym będzie lub nie będzie potrzeby zapewniania dla takich budynków możliwości korzystania z tych usług.

Z uwagi na zaplanowane przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów ogłoszenie konkursów na budowę sieci szerokopasmowych w najbliższych miesiącach zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania dostępu do Internetu lub pustostanów będących Państwa własnością w możliwie jak najszybszym terminie.
Jednocześnie dziękujemy tym z Państwa, którzy już dokonali takich zgłoszeń.