Informujemy, że Wojewoda Łódzki zatwierdził listę punktów dystrybucji jodku potasu na terenie naszej gminy. Na liście tej znajdują się:

  • Urząd Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9
  • OSP Łaznów – Łaznów 69
  • Świetlica Wiejska w Nowych Chrustach – ul. Główna 19

Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego