Zapraszamy do zapoznania się z treścią filmów edukacyjnych pt. „Oszczędzajmy wodę!” oraz „Obszary Chronionego Krajobrazu w województwie łódzkim” zrealizowanych przez Województwo Łódzkie w ramach zadania “Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa łódzkiego”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wersje filmów z audiodeskrypcją dostępne są na stronie Województwa Łódzkiego pod adresem: https://www.lodzkie.pl/srodowisko