Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Gmina Rokiciny w dniu 18 lipca 2022 roku podpisała umowę na dofinansowanie operacji     pn. „Budowa placu zabaw w Łaznowie”, która będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wcześniej wniosek o dofinansowanie powyższej operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „STER” (www.lgd-ster.pl ) , której Gmina Rokiciny jest członkiem

 

Gmina Rokiciny uzyskała dofinansowanie w kwocie 89.703,00 zł, co stanowi szacunkowo ponad połowę kosztów tej inwestycji. Budowa będzie prowadzona przy Szkole Podstawowej w Łaznowie.

Przedmiotowe zadanie obejmować będzie zakup i montaż małej architektury i urządzeń: zestaw dwu wieżowy 1 kpl., huśtawki podwójne 1 kpl., huśtawki wagowe 2 kpl., karuzela z kierownicą 1 szt., urządzenia kołyszące 2 szt., tablica kredowa 1 szt., ścianka funkcyjna-liczydło 1 szt., zielony zakątek 1 szt., narożniki ze stolikiem 1 kpl., stół okrągły 1 szt., ławka 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., tablica z regulaminem placu zabaw 1 szt. Zadanie obejmuje również demontaż i montaż istniejących urządzeń: zestaw jedno wieżowy 1 kpl., huśtawka podwójna 1 kpl., urządzenie kołyszące 1 szt., kosz do wrzucania piłek 1 szt. Wykonana zostanie również piaskowa nawierzchnia bezpieczna.

 

Realizacja planowana jest do połowy przyszłego roku

 

W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Łaznów w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej.