W dniu 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem Gminy  podpisali umowę dotacji  na przebudowę drogi gminnej nr 106270E w miejscowości Stare Chrusty – etap II o długości 0,467 km. Na ten cel Gmina Rokiciny pozyskała dotację w wysokości 221 060,00 zł. Dofinansowanie pochodzi  z podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego , pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. Dotacja obejmuje wyłącznie koszty kwalifikowane zadania. Szacowana wartość inwestycji to 1 059 832,23 zł.