Sołectwo Nowe Chrusty  zgodnie z umową  z Województwem Łódzkim z dnia 19.07.2023 zrealizowało projekt pn. „Poprawa użyteczności świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach” w ramach  którego zostały zakupione dwa piekarniki elektryczne wraz z zabudową do kuchni, podgrzewacze bufetowe, a także dwie suszarki kieszeniowe do rąk do łazienek w świetlicy wiejskiej.

Głównym zadaniem  tego przedsięwzięcia było wyposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt AGD, urządzeń do łazienek oraz doposażenie świetlicy w niezbędne urządzenia  do podgrzewania potraw.

Nowy sprzęt znacząco ułatwi codzienną pracę i działania świetlicy.

Rada Sołecka wraz z mieszkańcami  po zakończeniu inwestycji wykonały prace porządkowe i przygotowały sprzęt do użytkowania.

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 12 000 zł

Całkowita Wartość projektu – 12 200 zł