W październiku zrealizowano w naszej gminie kolejny projekt z dotacji „Sołectwo na plus”.

Sołectwo Stefanów  w ramach umowy  z Województwem Łódzkim z dnia 19 lipca 2023 r.  otrzymało dofinansowanie  w wysokości 12 000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej na projekt
pn. „Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Stefanowie zakupiono kuchnię gastronomiczną  gazową, lodówkę z zamrażalnikiem, nagrzewnicę elektryczną oraz krzesła do wyposażenia  świetlicy wiejskiej. Pani Sołtys wraz z Członkiniami Rady Sołeckiej  po zakończeniu inwestycji wykonały prace porządkowe i przygotowały sprzęt do użytkowania oraz zorganizowały poczęstunek dla mieszkańców.

Dla mieszkańców Stefanowa i okolic lepiej doposażona  świetlica to przede wszystkim lepsze warunki do integracji i spędzania czasu razem.

Całkowita wartość zadania: 11 278,01 zł.