Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na zadanie pn.: „Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola”.

Ogólna wartość zadania: 8.656.240,62 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki: 2.180.931,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 934.684,00 zł

Przedmiotem projektu jest budowa użyteczności publicznej – pasywnego przedszkola z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym połączonym z istniejącym przedszkolem wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sienkiewicza 2a w Rokicinach-Kolonii. Budynek będzie 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z zapleczem sanitarnym, szatniowym, salami przedszkolnymi, pomieszczeniami technicznymi, o prostej formie ukierunkowanej na zyski cieplne. W nowo powstałym budynku przedszkola przewiduje się maksymalnie 108 użytkowników – 4 sale zajęciowe po 25 dzieci każda i 8 pracowników ( po 2 na salę). Nowo powstały budynek przedszkola będzie obiektem nowoczesnym, wygodnym, funkcjonalnym i bezpiecznym.

Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odpowiednio zaprojektowane strefy wejściowe, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku z poziomu terenu czyni budynek dostępnym i przyjaznym. W obiekcie znajdują się winda/podnośnik oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na drogach komunikacji ogólnej nie zaprojektowano progów.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.wfosigw.lodz – (http://www.wfosigw.lodz.pl).